اسامی دانش آموزان شرکت کننده در المپیاد جهانی کانگورو از مدرسه شهید رنجبر کلانی


نازنین جوکار - سحر پولادی -  فاطمه خورشیدی - نازنین ابونصری -  زهرا عباسی - آذین رضایی -  زهرا ابراهیمی - شکیلا کلانی پور


با آرزوی موفقیت این  دوستان

منبع : Mathالمپیاد کانگورو
برچسب ها :